Lettergrootte

U kunt de lettergrootte van websites als volgt wijzigen:

  • Voor Pc:
    • Wilt u een grotere letter? Druk op de toets Ctrl, en terwijl u deze ingedrukt houdt, drukt u op de toets +. U kunt ook het scrollwieltje van uw muis naar boven bewegen terwijl u op de Ctrl-toets drukt.
    • Wilt u een kleinere letter? Druk op de toets Ctrl, en terwijl u deze ingedrukt houdt, drukt u op de toets -. U kunt ook het scrollwieltje van uw muis naar beneden bewegen terwijl u op de Ctrl-toets drukt.
  • Voor Mac:
    • In plaats van de Ctrl toets gebruikt u de Command of option toets (verschilt per browser)

Probusclub De Naald-Westland

      

 

                                                                           

                 Welkom op de site van de Probusclub "De Naald-Westland"


Probusclub "De Naald-Westland" is opgericht op 28 augustus 1991 en heeft in 2016 haar 25 jarig bestaan gevierd.   De foto's hiervan kunt u vinden op de site.

De club heeft per 1 januari 2016 46  leden.

Wij komen om de 14 dagen bij elkaar in de Kiem te 's-Gravenzande en beginnen om 10.30 uur met de  koffie .

Aansluitend een lezing van 11.00 uur tot 12.00 uur.

Na het aperitief volgt de lunch en om circa 13.30 uur is de bijeenkomst afgelopen.

Verder bezoeken wij gemiddeld  eens in de maand een bedrijf of een ander uitje in de regio. 

 Secretariaat:
 Jacq. van der Knaap
 Oosterlee 15
 2678 AX De Lier
 
Telefoon: 0174515263 Mobil 0630595577
E-mail     : jcmvdk@kabelfoon.nl
Banknr.  :  NL8 RABO 0135 3494 43
t.n.v. Probusclub “De Naald-Westland”

website: www.denaaldwestland.probus-nederland.org

 
Plaats van samenkomst:
 
De Kiem Zalencentrum
Ronald van Gaalen
Julianaweg 91
2691 GC ‘s-Gravenzande
Telefoon:        0174413780
Mobil :            0654797346
  
Bij verhindering bellen of mailen naar :
Jacques van der Knaap
Telefoon:        0174515263 of voicemail
Mobil 0630595577
E-mail  :          jcmvdk@kabelfoon.nl


 

Ontstaan en geschiedenis van de Probusclubs

 

De eerste Probusclub is in 1965 opgericht in Engeland, in Welwyn Garden City. Initiatiefnemers zijn enkele Rotarians die constateren dat gepensioneerde forenzen, die geen lid zijn van een serviceclub, dreigen te vereenzamen. Na een oproep wordt 'The Campus Club' gevormd om samen te lunchen met aansluitend een voordracht van één van de leden.

 Een jaar later wordt in Caterham (door de plaatselijke Rotaryclub) een tweede club opgericht. Zij gebruiken als eerste de naam Probus, acroniem van Professional and Business, en de club van Welwyn Garden City neemt de naam Probusclub over.

Het enthousiasme van de eerste Probusclubs trekt de aandacht van veel Rotaryclubs en dit leidt in heel Engeland tot initiatieven om Probusclubs te begeleiden. 

 Tijdens een ontmoeting in 1976 van de heer Herwig, van een Delftse Rotaryclub, met de Engelse Rotaryclub van Chislehurst, komt een eerder in Delft gehouden symposium over vereenzaming ter sprake. De Engelse manier om eenzaamheid te voorkomen spreekt de heer Herwig aan. Hij heeft het idee om naar Engels voorbeeld een Nederlandse Probusclub op te richten en er volgt een oproep in het Rotarymaandblad om dit actief te stimuleren. Drie Rotarians van Delft-Vrijhof, de heren H.W. Herwig, Y. Roosjes en H. Vos, zetten zich hiervoor in. De leden, die worden benaderd voor de lunchclub in oprichting, zijn 55 jaar of ouder en (nagenoeg) postactief. Voorwaarde is dat ze willen samenkomen op een vaste plaats en op een vast tijdstip. Op 3 november 1977 is Probusclub Delft, met 25 leden, een feit. 

 Dit initiatief leidt in 1978 tot 10 clubs. In 1985 zijn er 100 Nederlandse clubs en in 1991 al 200. Nu zijn er verspreid over het land meer dan 400 clubs met ruim 11.800 leden. Hoewel de meeste clubs in het begin worden opgericht als herenclub, verschijnt in 1978 de eerste gemengde club (Woerden) en in 1986 de eerste damesclub (Provas). Momenteel zijn er - naast 315 herenclubs- 84 gemengde clubs en veertien damesclubs. 

In de beginjaren worden alle nieuwe clubs gesponsord door Rotaryclubs. Geleidelijk aan verspreidt de Probusgedachte zich en worden nieuwe clubs meer op initiatief van bestaande clubs opgericht. Nu is dit gebruikelijk.
De leden van een Probusclub komen wekelijks, tweewekelijks of maandelijks op een vaste dag en een vast tijdstip bij elkaar. Een lid (of soms een gastspreker) houdt dan een inleiding en er is tijd voor ontmoeting. Daarnaast zijn er incidenteel andere activiteiten, bijvoorbeeld excursies. 

 De populariteit van de Probusclubs in Nederland stijgt snel. Enige vorm van coördinatie op landelijk niveau blijkt noodzakelijk. Autonomie van de individuele clubs blijft uitgangspunt. Wel is er behoefte aan informatie. Dit leidt tot de vorming van een zogenaamde ‘Probusbrievenbus’. Eerst verzorgt Delft I deze brievenbusfunctie en begeleidt o.a. de oprichting van nieuwe clubs. Na drie jaar neemt Aalsmeer/Uithoorn dit over en vanaf 1986 doet Ede dit. 

Op verzoek worden alle clubs op 16 december 1986 door het bestuur, onder voorzitterschap van Prof. Dr. K. Rijsdorp, uitgenodigd om in Amersfoort de voortgang te bespreken. Op deze eerste landelijke bijeenkomst wordt besloten geen federatief verband te creëren, maar door te gaan met autonome clubs. Alle clubs moeten voor de homogeniteit de standaarddoelstelling onderschrijven. Ter bevordering van de herkenbaarheid moet deze ook in de Huishoudelijk Reglementen van de aangesloten clubs worden opgenomen. Eveneens ontstaat het idee om door Probus Nederland een 'Certificaat van Erkenning' te laten uitreiken aan bestaande en toekomstige clubs, mits deze de doelstelling onderschrijven. Initiatieven voor nieuwe, autonome, clubs moeten gestimuleerd worden. Er worden afspraken gemaakt over samenstelling, taak en werkwijze van de Probusbrievenbus, die nu Info-Centrum wordt genoemd.